Sohbet Muhabbet Söyleşi

chat

Sohbet Nedir 

Sohbet insanların birbirleri ile karşılıklı olarak söyleşisidir. Bu söyleşi bir veya birden çok kişi arasında sözlü veya yazılı olarak yapılabilir.

Sohbet kişilerin kendi özgür iradesi ile düşünce ve fikirlerini karşı tarafa iletmesi ve diğer insanların söyleşilerini dinleme veya okuma esnasındaki samimi diyalogtur.
Genel olarak içten ve samimi duygularla yapıldığı için sohbetin yapılabilmesi için herhangi bir konu şartı yoktur. Sohbet veya söyleşi kişiler arasındaki diyaloğun derinliğine göre detaylar kazanabilir veya yüzeysel olabilir.
Sohbetin nitelikleri

*Genellikle sohbet edilirken gündemde olan konular ve gündemi değiştirebilecek yada değiştiren konular ele alınır ve içtenlik önemlidir.
*Bu ortamda kişi veya yazar, kendine has anlatım tarzı kullanabilir ve birçok geçmiş olayları örnek alabilir, hikayelerden, masallardan film ve diğer manalı sözler kullanabilir.
*Sohbet edilirken iğneleyici tarzda veya eleştirisel bir üslup kullanılabilir.
*Kendini ifade edebilmek ve anlatımı güçlendirebilmek için, kişi veya yazarlar ima etmek istedikleri konular hakkında kendi sorduğu soruları cevaplayabilir.
*Genellikle Anafikir üzerinde durulmaya çalışılabilir ama çoğu zaman konu başka noktalara kayabilir.
*Sohbet kişisel görüşlerin ele alındığı bir tür anlatım veya yazım tarzıdır.
Sohbet : Türkçe’de Görüşüp konuşmak, muhabbet etmek söyleşi anlamındadır.
Görüşüp Konuşmak, karşılıklı diyalog kurup ikili veya çoklu söylemlerin yapıldığı bir faliyettir. Bu real anlamda İnsanların karşılıklı birbirlerini görerek yapmasıdır.
Sanal ortamda ise sadece insanların bir sunucu aracılığı ile yazı veya resim gönderebileceği ortamlarda yapılır.

chat
Gazete ve dergiler yanında radyo ve televizyonlarda da yayımlanan söyleşi, öncelikle toplumsal ve sanatsal konulan ele alır. Ancak hangi alanda olursa olsun ele aldığı konu okuyucunun dikkatini çekmeli, ilgisini uyanık tutmalıdır. Bu anlamda röportajlarda işlenen konular öncelikle toplumu yakından ilgilendirenlerden seçilmelidir.

Canlı ve çekici bir üslubu olan söyleşide betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı, bilgilendirici ve tartışmacı anlatım yollarından faydalanılır. Bu bakımdan diğer türlerle benzer tarafları vardır. Örnekler ve karşılaştırmalar, fotoğraf ve belgeler bu türü güçlendiren diğer unsurlardır. Bu özellikleri ile de söyleşi zamanla tarihi bir belge olma niteliği kazanır.

İnternet ortamında Sohbet

Bir sunucu ve istemci aracılığı ile kişilerin bir ortak bir ağ aracılığı ile sohbet ve söyleşi yapapilmesidir. Kullanıcılar bu ağa bağlandığında, kullanılan yazılım sayesinde ip adreslerne nickname yani (rumuz) tanımlama ve bu tanımladığı rumuzu kendisine özel şifreleyebilme yetkisine sahiptir.

Bir kullanıcı’nın diğer bir kullanıcıya aşağıdaki örnekteki gibi mesaj gönderip alması olayıdır. Mesaj alıp verme kişilerin birbirlerine özel pencerelerde yazabilmesi ve genel olarak toplu söyleşi yapabilecekleri pencere de bulunur.
Nickname1 mesaj → Sunucu → Nickname2

Burada sunucu’nun yapısı ve yönetimi önemlidir. Sunucu yööneticileri, iki kişi veya çoklu yazılan ortamlarda istenmeyen mesajları engelleyebilir veya yasaklayabilir.
chat odaları içerisinde seviyenin üst düzeyde olabilmesi için, kişilerin kanal urallarına uyması gereklidir aksi takdirde yöneticiler tarafından odalardan uzaklaştırılabilirler. Kanal yöneticileri sistem yönetiminde yardımcı eleman olarak kanal botları kullanırlar. Bu botlar eggdrop olarak sunucu botları ve socket olarak sunucuya yetkili tarafından user girişi yöntemi ile sokulan botlardır. Anlık sohbet edilen bir ortam olduğu ve kişilerin ne yazacağını bilinmediği için chat sunucularının diğer sunuculara göre daha sağlam ve güçlü koruması gereklidir.