İngilizce güzel sözler

İngilizce Türkçe Güzel sözler ve Kısa Mesajlar
Herhangi bir özel günde, Sevgilinize veya arkadaşınıza gönderebileceğiniz sevgi dolu, mesaj ve sözler,
.. ingilizce sözler Türkçe karşılıkları ile birlikte hazırlanmıştır.
İngilizce Türkçe Güzel Sözler ve mesajlar;


Some love lasts a lifetime. True love lasts forever.
Bazı aşklar bir ömür boyu sürer. Gerçek aşk sonsuza kadar sürer.

If kisses were raindrops, I would send you a thunderstorm.
Yağmur damlaları öpücük olsaydı ben sana fırtına gönderirdim.

When I look in the mirror all I can see is your love.
Aynaya baktığım zaman sadece sevgini görebiliyorum.

If loving you is wrong, i don’t want to be right…
Seni sevmek yanlış ise, ben doğru olmak istemiyorum..

Paradise is always where love dwells
Cennet daima aşkın yaşadığı yerdedir.

Who cares whether this is a poem or rhyme, I will love you until the end of time.
Bu bir şiir ya da tekerleme olsun kimin umurunda, ben zamanın sonuna kadar seveceğim.

You are mine and I am yours and forever shall it be.
Sen benimsin ve ben seninim ve sonsuza kadar böyle olacaktır.

Your love is a treasure that is priceless.
Senin aşkın paha biçilmez bir hazinedir.

Love is the compass of life
Aşk hayatın pusulasıdır.

Love those who love you.
Seni sevenleri sev..

I’m told you’re my everything.
Sen benim Herşeyimsin..

I will love you for the rest of my life.
Hayatımın geri kalanında seni seveceğim.

Real love is perpetual.
Gerçek aşk sınırsızdır.

Love looks not with eyes, but with the mind.
Aşk gözlerle değil zihin ile görünür.

Once in a while, in the middle of an ordinary life, LOVE gives us a fairy tale.
Bir süre sonra, sıradan bir hayatın ortasında, AŞK bize bir peri masalı verir.

I’m not rich, but I have a wealthy heart.. I’m not always right, but I know I’m not wrong for saying I love you.
Ben zengin değilim, ama zengin bir kalbim var. Ben her zaman doğru değilim, ama ben seni seviyorum derken hiç yalan söylemedim.

Love is not just a feeling it is an action that I would love to spend the rest of my life doing for you.
Aşk, sadece bir duygu değil, hayatımın geri kalanını seninle geçirmek istediğim bir eylemdir.

You’re my everything; Without you I’m nothing.
Sen benim her şeyimsin; Sensiz ben bir hiçim.

Love does not alter the beloved, it alters itself.
Aşk kendini değiştirir, sevgili değiştirmez.

love is a sweet melody sung by two..
Aşk iki kişi tarafından söylenen tatlı bir melodidir.

Life without you…just isn’t life, I’ll love you forever.
Sensiz Hayat sadece … hayat değildir. Seni sonsuza kadar seveceğim.

I am full of happiness because of you.
Senin yüzünden mutluluk doluyum…

Love is the bridge between two hearts
Aşk iki kalp arasındaki köprüdür.

Only fools fall in love and I guess I am one of them.
Sadece aptallar aşıktır ve ben onlardan biriyim sanırım.

i love you today. i will love you tomorrow
Seni bugün seviyorum yarında seni seveceğim

Love is… the answer to all of life’s questions
Aşk.. Hayatın tüm sorularına cevaptır..

My love for you is unconditional and eternal.
Sana olan aşkım koşulsuz ve ebedidir.

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.
Kalbindeki sevgiye tutun.Çiçekler ölü olduğunda onsuz bir hayat güneşsiz bir bahçe gibidir.

True love doesn’t have a happy ending, because true love never ends..
Gerçek aşk mutlu sonla değil, Gerçek aşk asla bitmez, çünkü

I feel like I am the most beautiful person in the world when I am with you.
Seninle olduğumda dünyanın en güzel insanı gibi hissediyorum..

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.
Aşk iki bedende yaşayan tek ruhtan oluşur…

Roses are red and the sky is blue …….. and I love you
Güller kırmızı ve gök mavi …….. ve seni seviyorum

Love one another and you will be happy. It’s as simple and as difficult as that…
Birbirini seven ve mutlu olacaktır. Bu kadar basit ve bu kadar zor.

Your love gives me a sense of security and fulfillment.
Senin aşkın bana güven ve tatmin duygusu verir.

ETİKETLER :